8.4.2019

KALASTUKSENVALVONNAN KOULUTUS- JA KOETILAISUUS 6.5.2019 ROVANIEMELLÄ

KALATALOUSYHTEISÖT, KALASTUKSENVALVOJAT YM. 
 
Kalastuksenvalvojan koulutus antaa koulutettavalle valmiudet osoittaa kalastuksenvalvojan kokeen suorittamisella ne tiedot ja taidot, joita jatkossa edellytetään kalastuksenvalvojan tehtävässä toimimiseksi. Kouluttajana toimivat Kalatalouden Keskusliitto ja Lapin kalatalouskeskus. Kokeen järjestämisestä vastaa Lapin ELY-keskus. 
 
AIKA  maanantaina 6.5.2019, koulutus klo 10:00 – 13:45 ja koe klo 13:50 alkaen
 
PAIKKA Rovaniemellä Valtion virastotalon koulutustila osoitteessa Hallituskatu 3 A (pääovesta sisäänkäynti Amican viereinen koulutustila)
 
OHJELMA   Liitteenä 
 
1. Kalastuksenvalvojan kokeeseen osallistuminen edellyttää henkilöllisyystodistuksen esittämistä.
2. Kalastuksenvalvonnasta lisää osoitteesta: www.ahven.net/kalastus/mitenkalastuksenvalvojaksi 
3. Paikalla laskutusmyyntinä: Kalastuksenvalvojan opas (15,00 €) ja Kalastussäädöksiä 2019 (15,00 €) tai suoraan verkosta, www.ahven.net/tuotteet 
 
Sopivaa materiaalia etukäteisopiskelua varten:
Kalastuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150379
Kalastusasetus: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151360
 
 
Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt koulutukseen kalastonhoitomaksuvaroja. 
 
 
Tervetuloa!
 
 
LAPIN KALATALOUSKESKUS              KALATALOUDEN KESKUSLIITTO
 
Eero Liekonen                                        Risto Vesa
toiminnanjohtaja                                     järjestöjohtaja