Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunta

Kotipaikka: Utsjoen kunta

Sijaintikunta: Utsjoki

Kylä: Outakoski

Kiinteistötunnus: 890-403-876-4

Outakosken yhteinen vesialue sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa:

Rajat sijaitsevat lännessä Inarin- ja Tenojoki, etelässä pitäjänraja ja idässä Outakosken ja Kirkonkylän vesikylänraja.

 Pinta-ala 3000 hetaaria

 Lisäksi osakaskunnan yhteiseen alueeseen kuuluvat em. vesitöihin ja vesistön osiin liittyvät yhteisen vesialueen kanssa samalla kiinteistötunnuksella olevat vesijättö- ja muut yhteiset alueet.

 Osakaskunta toimii kalastuslaissa (282/82) tarkoitettuna kalastuskuntana.