Utsjoen osakaskunta

Utsjoen kk:n yhteisen vesialueen osakakunnan, kiinteistötunnus 890-401-876-3,
vesialue sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistönosissa: Tenojoessa Guošnjárgasta Lohiniemensuvantoon ja etelaan Inarin kunnanrajalle, josta rajaa pitkin Gunžžávárrin länsipuolelle, josta luoteeseen Guiville ja edelleen Vardoijávrin itäpuolen kautta Guošnjárgaan ja tarkemmin rekisterikarttoihin merkityillä alueilla.