Osakaskuntien sääntöjen vahvistaminen aluehallintovirastossa

Yhteisaluelain mukaisten osakaskuntien sääntöjen vahvistaminen siirtyi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista aluehallintovirastojen tehtäväksi yhteisaluelain muutosten johdosta vuonna 2011. Toimintaan tulee jälleen 1.1.2013 alkaen muutos, kun tehtävä keskitetään valtakunnallisesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon.

Säännöt vahvistetaan aluehallintovirastossa hakemuksesta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa ainakin yhteystiedot, johon päätös ja suoritemaksua koskeva lasku voidaan lähettää. Samalla aluehallintovirastolle tulee toimittaa vahvistettavien sääntöjen lisäksi jäljennös osakaskunnan kokouksen pöytäkirjasta ja selvitys päätöksen lainvoimaisuudesta. Hakemus toimitetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamon Vaasaan ja sen voi toimittaa myös sähköpostilla. Asian käsittelystä peritään aluehallintovirastossa 100 euron suoritemaksu.

Osakaskunnalla on laaja harkintavalta päättää omista säännöistään. Koska osakaskunnat ovat hyvin erilaisia sekä kooltaan että toiminnaltaan, niillä on hyvin erilaisia tarpeita säännöilleen. Käytännössä hyvät osakaskunnan säännöt voivat siten olla hyvin monenlaiset.

Sääntöjä vahvistettaessa on tullut esille kuitenkin joitakin epäkohtia, joiden vuoksi sääntöjä ei ole voitu vahvistaa. Esimerkiksi usealla yhteiselle alueelle ei voida vahvistaa yhteisiä sääntöjä, vaan kullakin osakaskunnalla tulee olla omat säännöt, vaikka useita osakaskuntia hoidettaisiin käytännössä yhteistyössä. Selkeyden vuoksi säännöissä tarkoitettu yhteinen alue on syytä mainita käyttämällä kiinteistörekisteritunnusta.

Asioiden käsittelystä aluehallintovirastossa antaa tällä hetkellä lisätietoja lakimies Päivi Eskola, puh. 0295 018 533.

yhteystiedot:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
PL 200
65101 Vaasa
kirjaamo.lansi(at)avi.fi
fax: 06 317 4817